150816

image

Đêm. Đêm đầu tiên có thể làm việc khuya. Một chuỗi những ngày cày đêm sắp đến. Hãy cố gắng.
Đêm qua ngủ li bì mười mấy tiếng đồng hồ vì ốm. Nhắn tin cho Henry thôi cũng thấy mất sức. Không làm xong việc mà đi ngủ là tội đáng muôn chết. Nước mũi chảy như một dòng sông cũng cần cố gắng học cách tập trung. Thế mới thành người được.

Tối nay thứ Bảy, đi hẹn hò với du hạc sinh bị hói đầu đang mài răng xứ Huê Kỳ. Nhân vật này trước toàn đánh đập mình dã man, nhưng dạy mình biết rất nhiều điều. Ngày đó mình bỏ việc một phần cũng là vì không còn sếp giỏi hihi. Bữa nay nói chuyện, thấy những điều mình đang trăn trở bỗng có một ví dụ thực tế ngay trước mắt. Thật vui.
Được tặng một chiếc khăn xênh đệp, một ngày nào đó sẽ chụp lại tang chứng vật chứng hihi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s