ngủ

150314

Niềm vui của Hằng là ngủ. Chỉ có ngủ mà thôi. Hằng muốn được ngủ. :(

Nếu Hằng ngủ, Hằng không kiếm ra tiền, nhưng cũng chẳng cần tiêu tiền. Chẳng tạo ra giá trị gì cho thế giới, nhưng cũng không phá hoại gì. Thế là được, đúng không? :(

Jiro Dreams of Sushi

Advertisements