Sâu

160516

Ồ nhìn kìa, một ngày thật đẹp. Dù quay hướng nào thì vẫn đọc được là ngày mười sáu tháng năm năm mười sáu. Tuyệt quá.

Hôm nay coi bài Commencemence Speech của bà Sheryl Sandberg ở UC Berkeley (my used-to-be dreamland), thấy có nhiều ý tưởng hay quá. 3Ps mình sẽ phải nghiên cứu thêm.
Giống như một vài bài TED talks, bả nhận ra được vài điều sau biến cố của bản thân, vượt qua nó và đang chia sẻ với hy vọng giúp đỡ được nhiều người hơn. Và mình là một trong những người được cứu vớt.

Chuyên mục Three joys a day bắt đầu từ hôm nay.
Let’s see.
Then the first happy moment was when Sau laughed out loud as she saw me coming back from work. It absolutely made my dayyyy. She always bring the shining smile to lift up my life. :*

This afternoon I received a phone call from VPBank – FE Credit Dept. Actually I don’t know what it is. They said something like their new biz in loan (credit loan for daily use – I guess in simple words) and they need someone for their vacancy in managing accounts through digital channels. And somehow they found my resume then they called to ask if I have interest in it. Oh men, wtf are you talking about =)) I will never go to work for any bank in my life again =)) But you know, the most important thing here is, some recruiter have interest in my resume!!! It was like you jump from the ground to the top of a ladder in one second. Yeah, it is. I’ve never imagined that someone would call to offer me a job like that. Then it seems like I made a good step in my career path, right? ^^

Hmm, this one was from yesterday but I think I could consider it as today’s joy. After hanging out with em Linh yesterday, I guess that I should give it a shot on making some changes for the relationship with the weirdo. Then I’ll never regret not doing this. Right? So let’s do it. :)

Okayyyy, keep this track, mien!!!

Advertisements

141101 | Lòng Mẹ

Lớn lên rồi cứ nghĩ đã hiểu lòng mẹ, thấu những ruột gan của mẹ, nhưng nào có phải.
Sâu nằm ngủ, ho khùng khục, thi thoảng cựa người và ngồi bật dậy, thân làm cô thấy lo ngay ngáy, giật mình thon thót thương con giấc ngủ chẳng tròn. Con nằm bám lấy chân cô mà đi tới giấc ngủ, rơm rớm nước mắt sợ không có người bên cạnh. Thương con để đâu cho hết con ơi..